GRAMATIKA

Ovde ćete moći da se upoznate sa osnovnim gramatičkim pravilima u francuskom jeziku. Možete naučiti sve o vremenima, načinima i slučajevima kada se koriste, kao i mnogim drugim oblastima gramatike.

Bonne chance! 🙂